Curriculumul CCNA Routing & Switching oferă experiența necesară pentru a contribui la satisfacerea cererii crescânde de profesioniști în domeniul TIC (Tehnologiei Informației și Comunicațiilor). CCNA Routing & Switching furnizează teorie generală despre rețele, experiență practică și oportunități de explorare a carierei și dezvoltare de abilități.
Curriculumul pune accent pe gândirea analitică, rezolvarea de probleme, colaborare și aplicarea practică a aptitudinilor într-un mediu real. Toate cursurile includ activități e-doing extrem de interactive care stimulează învățarea și îmbunătățesc abilitatea de reținere a informației, laboratoare practice, activități de învățare bazate pe simulare și evaluări online.
Noua curriculă CCNA Routing & Switching îi pregătește pe studenți pentru oportunități de carieră de tip entry-level, de continuare a educației și pentru certificări Cisco CCENT și CCNA recunoscute internațional.
CCNA Routing & Switching predă rețelistică într-un mod aplicativ, acoperind concepte de rețea în contexte pe care studenții le întâlnesc zi de zi în viața lor, de la rețelele de domiciliu și cele de afaceri mici (SOHO – small office and home office) până la rețele complexe de nivel enterprise.
Studenții învață elementele de bază privind rutarea, switching-ul și tehnologii avansate care îi pregătesc pentru certificările Cisco CCENT și CCNA, dar și pentru o carieră în domeniu.
Cursurile pun accent pe gândirea analitică, rezolvarea de probleme, lucrul în echipă și aplicarea practică a aptitudinilor.
Conținutul multimedia bogat, ce include activități interactive și chestionare, adresează o varietate de stiluri de învățare și ajută la stimularea procesului de învățare și îmbunătățește retenția de cunoștințe.
Laboratoarele practice și activitățile simulate în Cisco Packet Tracer îi ajută pe studenți să fixeze cunoștințele dobândite și să le exerseze în timpul și ritmul proprii.
Evaluări inovatoare oferă feedback imediat pentru a înlesni verificarea cunoștințelor și competențelor dobândite.
Conceptele de networking sunt explicate folosind un limbaj pe care toți studenții îl pot înțelege, iar activitățile interactive incluse împiedică citirea monotonă a conținutului și ajută la consolidarea înțelegerii.
Studiile de caz oferă scenarii de gândire analitică și strategică pentru a-i ajuta pe studenți să-și dezvolte abilități precum analiza obiectivelor de afacere, planificarea intervalelor temporale și a resurselor, și furnizarea de prezentări pentru clienți.