POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Datele dumneavoastră sunt complet sigure.
Asociația Centrul de Formare în Informatică apreciază confidențialitatea dumneavoastră, de aceea vă protejăm întotdeauna cu grijă datele.

Toate datele furnizate sunt protejate împotriva intruziunii din partea unor terțe persoane neautorizate, care vă asigură desfășurarea activității fără griji și fără probleme alături de compania noastra.
Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată sau completată în orice moment, fără o avertizare sau notificare prealabilă. Prin utilizarea paginilor web ale furnizorului după modificare sau completare persoanele fizice confirmă că sunt de acord cu modificările și completările respective.
Protecția datelor cu caracter personal înseamnă:

  • Nu vom utiliza în nici un fel niciodată în mod abuziv datele dumneavoastră cu caracter personal.
  • Nu vom transmite niciodată datele dumneavoastră de contact și cu caracter personal către terțe persoane neautorizate.
  • Este posibil să furnizăm datele dumneavoastră de contact și cu caracter personal către terțe persoane în măsura în care vă dați acordul în acest sens.
  • Puteți oricând să vă dezabonați rapid și ușor de la orice e-mail sau alte forme de comunicare din partea noastră.

Toate activitățile noastre online sunt în conformitate cu legislația europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR) și cu Convențiile Consiliului Europei (ETS nr. 108, ETS nr. 181, ETS nr. 185, ETS nr. 189)) și cu legislația națională a Republicii Slovenia (Legea privind protecția datelor cu caracter personal (ZVOP-1, Ur. l. RS – Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 94/07), Legea privind comerțul electronic pe piață (ZEPT, Ur. l. RS – Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 96/09 și 19/15) etc.).

Politica de confidențialitate gestionează manipularea informațiilor pe care furnizorul le primește despre dumneavoastră atunci când vizitați și utilizați pagina noastră web sau pe care i le furnizați prin alte mijloace.

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă informațiile care vă identifică ca fiind o anumită persoană fizică sau o persoană fizică identificabilă. O persoană fizică este identificabilă atunci când se poate determina direct sau indirect, în special prin menționarea identificatorului, precum numele, numărul de identificare, date despre loc, identificatorul online, sau prin menționarea unuia sau a mai mulți factori care sunt caracteristici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, spirituală, economică, culturală sau socială a persoanei fizice.

Furnizorul nu colectează datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care îi facilitați, respectiv permiteți dumneavoastră acest lucru, anume atunci la plasarea de comenzi pentru produse sau servicii.

Furnizorul colectează și procesează datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri juridice:

–      pe baza legii,

–      pe baza relațiilor contractuale și

–      pe baza acordului persoanei fizice.

Perioada de timp în care Furnizorul stochează datele colectate este definită în detaliu în capitolul Păstrarea datelor cu caracter personal din prezenta Politică.

În cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este o obligație contractuală, obligație care este necesară pentru încheierea și executarea contractului cu furnizorul sau o obligație legală, trebuie să furnizați datele cu caracter personal; în cazul în care nu furnizați datele cu caracter personal nu puteți încheia contract cu furnizorul, de asemenea furnizorul nu vă poate presta servicii, respectiv să vă livreze produse în conformitate cu contractul, deoarece nu are datele necesare pentru executarea contractului.

În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, furnizorul automatizează decizile, inclusiv formarea profilului utilizatorului, din următoarele motive:

• personalizarea produselor oferite utilizatorului pentru a le face atractive și relevante,

• adaptarea conținutului educațional (prin e-mail, pe pagina de internet, prin mesaje SMS), astfel încât să fie cât interesantă, folositorare și relevantă pentru ei,

• oferirea de reduceri speciale clienților fideli cu comenzi multiple, un astfel de tratament având următoarele semnificații și consecințe pentru individ:

• accesul la oferte mai accesibile,

• oferirea de produse relevante în funcție de profilul utilizatorului.

Furnizorul va efectua luarea automată de decizii și procesarea profilurilor numai cu acordul prealabil al persoanei fizice.

 

Date cu caracter personal

Furnizorul, în conformitate cu scopurile definite în prezenta politică, colectează următoarele date cu caracter personal:

– date cu caracter personal despre utilizator (prenume și nume, adresa de domiciliu, data nașterii, locul;

– datele de contact și datele despre comunicarea mea cu operatorul (adresa de e-mail (e-mail), numărul de telefon, data, ora și conținutul e-mailului sau comunicării electronice, data, ora și durata apelurilor telefonice, înregistrarea apelurilor telefonice);

– canalul și campania – modalitatea de obținere a calității de membru, respectiv sursa prin care am ajuns în contact cu operatorul (pagina de internet și campania de publicitate, respectiv programul efectuat, call center, magazin fizic);

– date despre toate achizițiile mele și facturile emise (data și locul achiziției, articolele cumpărate, prețurile articolelor cumpărate, valoarea totală a achizițiilor, modalitatea de plată, adresa de livrare, numărul și data emiterii facturii, indicativul persoanei care a emis factura etc.) precum și datele despre soluționarea cererilor cu privire la produse;

– date despre utilizarea din partea mea a site-ului web al operatorului (datele și orele vizitelor pe pagina de internet, paginile vizitate, respectiv URL, timpul petrecut pe fiecare pagină în parte, numărul de pagini vizitate, timpul total al vizitei pe pagina de internet, setările efectuate pe pagina de internet), precum și datele privind utilizarea mea (citirea) mesajelor (e-mail, SMS) primite de la operator.

 

Păstrarea datelor cu caracter personal

Furnizorul va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atâta timp cât va fi necesar pentru atingerea scopului pentru care datele cu caracter personal au fost colectate și procesate ulterior (de exemplu, pentru a se asigura că accesați și utilizați contul dumneavoastră online la furnizor și magazinul online al furnizorului, pentru îndeplinirea comenzilor dumneavoastră de către furnizor, verificarea plăților dumneavoastră și îndeplinirea altor obligații ale furnizorului și / sau obligațiilor dumneavoastră).

Furnizorul va păstra datele cu caracter personal pe care le prelucrează în baza legii pentru perioada prevăzută de lege.

Furnizorul va păstra datele cu caracter personal pe care Furnizorul le procesează în scopul exercitării relației contractuale cu o persoană fizică, pe perioada necesară pentru executarea contractului și încă 5 ani de la încetarea acestuia, cu excepția cazului în care există o dispută în ceea ce privește contractul dintre dumneavoastră și furnizor; în acest caz, Furnizorul va păstra datele încă 5 ani de la pronunțarea definitivă a sentinței sau a unei hotărâri de arbitraj sau a soluționării, sau în cazul în care nu a fost un litigiu judiciar timp de 5 ani de la soluționarea de cale amiabilă a litigiului.

Furnizorul va păstra datele cu caracter personal pe care le prelucrează în baza consimțământului personal al persoanei fizice, permanent, până în momentul în care persoana fizică revocă consimțământul respectiv. Furnizorul șterge aceste informații înainte de revocare doar atunci când scopul prelucrării datelor cu caracter personal a fost deja atins (de exemplu, în cazul în care Furnizorul încetează să mai organizeze clubul de beneficii, Furnizorul va șterge toate datele cu caracter personal colectate în acest scop, chiar dacă persoana fizică care a consimțit prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul obținerii statutului de membru al clubului, nu a formulat o astfel de revocare).

 

Prelucrarea contractuală a datelor cu caracter personal

În calitate de persoană fizică sunteți informați și sunteți de acord că furnizorul poate încredința activități individuale cu privire la datele dumneavoastră și altor persoane (procesatori contractuali). Procesatorii contractuali pot procesa datele încredințate exclusiv în numele furnizorului, în limitele autorizării oferite de furnizor (într-un contract scris, respectiv într-un alt act juridic) și în conformitate cu scopurile definite în această politică de confidențialitate.

Procesatorii contractuali cu care colaborează furnizorul sunt: firmele de contabilitate, birourile de avocatură și alți furnizori de consultanță juridică, furnizori de servicii de prelucrare și analiză a datelor, furnizori de servicii de întreținere a sistemelor informatice, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de servicii de plată precum  PayPal, Mobilpay, furnizori de sisteme de management al relațiilor cu clienții (CRM), Google (numai date de identificare despre cookies) în scop de remarketing, Facebook (numai date de identificare despre cookies) în scop de remarketing, adresă de e-mail pentru afișarea anunțurilor în programul Facebook Custom Audiences).

Furnizorul nu va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți neautorizate.

Furnizorul sau procesatorii contractuali de date cu caracter personal pe care le procesează nu vor efectua exporturi către țări terțe cu excepția SUA, prin urmare sunteți informat în calitate de persoană fizică și vă exprimați consimțământul. Furnizorul sau procesatorii contractuali vor transfera datele cu caracter personal în SUA astfel încât vor lua măsuri de protecție corespunzătoare pentru transfer.

Libertatea de alegere
Dumneavoastră controlați informațiile pe care le furnizați despre dumneavoastră. Dacă alegeți să nu furnizați informațiile dumneavoastră furnizorului, în acest caz nu veți putea accesa anumite site-uri, respectiv funcții de pe site.

Înregistrarea automată a informațiilor (date non-personale)
Ori de câte ori accesați pagina web, informațiile generale, non-personale (numărul de vizite, timpul mediu de vizitare pe pagina web, paginile vizitate) sunt înregistrate automat (nu ca parte a înregistrării). Folosim aceste informații pentru a măsura atractivitatea paginii noastre web și pentru a îmbunătăți conținutul și gradul de utilizare. Datele dumneavoastră nu fac obiectul unei procesări ulterioare și nu sunt transmise unei terțe părți.

Cookie-urile
Cookie-urile sunt documente imperceptibile care sunt stocate temporar pe unitatea dumneavoastră de hard disk și permit ca furnizorul să identifice computerul dumneavoastră atunci când vizitați din nou pagina web. Furnizorul folosește cookie-uri numai pentru a colecta informații referitoare la utilizarea paginii web.

Cookie-urile publicitare monitorizează în mod anonim utilizarea paginii web a Furnizorului de către persoana fizică numai dacă persoana fizică este de acord cu utilizarea cookie-urilor pe pagina web. Furnizorul va utiliza aceste date pentru a măsura eficiența reclamelor și pentru a optimiza eficiența reclamelor numai dacă persoana fizică este de acord cu acest lucru în mod explicit.

Securitatea
Furnizorul depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră sunt protejate în orice moment împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și accesului neautorizat sau dezvăluirii neautorizate.

Consimțământul persoanelor minore  în legătură cu serviciile societății informaționale
Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web sau în altă modalitate fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) titularului răspunderii părintești pentru copil (unul dintre părinți sau tutori). Furnizorul nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) sau le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul titularului răspunderii părintești pentru copil.

Cele menționate nu afectează legea contractuală generală a statelor membre, precum normele privind validitatea, forma sau efectele contractului în ceea ce privește copiii.

Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, furnizorul face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul.

Drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
Pentru a asigura procesarea corectă și transparentă, dumneavoastră aveți în calitate de persoană fizică, conform prevederilor, următoarele drepturi:

Dreptul de retragere a consimțământului: dacă v-ați dat în calitate de persoană fizică consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (pentru unul sau mai multe anumite scopuri), aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul, fără a aduce atingere legalității prelucrării datelor care s-a efectuat pe baza consimțământului până la retragerea acestuia;

Consimțământul poate fi retras printr-o declarație scrisă care se trimite operatorului la unul dintre contactele menționate pe pagina web.

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru o persoană fizică nu are nici un fel de consecințe sau sancțiuni negative. Cu toate acestea, este posibil ca operatorul să nu mai poată oferi după retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal servicii individuale sau mai multe dintre serviciile sale, în cazul în care este vorba despre servicii care nu pot fi furnizate fără datele cu caracter personal.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul să obțineți de la un furnizor (operator de date cu caracter personal) confirmarea faptului dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și atunci când este așa, accesul la datele personale și anumite informații (cu privire la scopul prelucrării, la tipurile de date cu caracter personal, la utilizatori, la perioadele de păstrare, respectiv la criteriile de stabilire a perioadelor, la existența dreptului la corectarea sau ștergerea datelor, dreptului la restricții și obiecțiile cu privire la prelucrare și dreptului de a face plângere la autoritatea de supraveghere, cu privire la sursa datelor, în cazul în care datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, cu privire la existența unui proces de luare automată a deciziilor, inclusiv cu privire la alcătuirea profilurilor, motivelor pentru acest lucru și semnificației și consecințelor unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră, precum și alte informații în conformitate cu art. 15 din GDPR);

Dreptul la corectarea datelor cu caracter personal: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul să solicitați ca furnizorul să corecteze fără întârziere datele personale inexacte în legătură cu dumneavoastră. În calitate de persoană fizică, având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul să completați datele incomplete, inclusiv prin prezentarea unei declarații suplimentare;

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal  („dreptul la uitare”): în calitate de persoană fizică, aveți dreptul să solicitați ca furnizorul să șteargă fără nici o întârziere nejustificată datele personale în legătură cu dumneavoastră, iar furnizorul trebuie la rândul său să șteargă fără nici o întârziere nejustificată datele atunci când există unul dintre următoarele motive:

(a) datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate, respectiv prelucrare altfel,

(b) în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există o altă bază legală pentru prelucrare,

(c) dacă obiecționați cu privire la prelucrare și nu există motive legale majore pentru prelucrare,

(d) datele au fost prelucrate ilegal,

(e) datele trebuie șterse pentru îndeplinirea obligațiilor legale în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statului membru care se aplică furnizorului,

(f) datele au fost colectate cu privire la ofertele de servicii pentru societatea informațională.

În calitate de persoană fizică, în unele cazuri descrise la paragraful 3, art. 17 din GDPR, nu aveți dreptul să ștergeți datele;

 

Dreptul de limitarea prelucrării: în calitate de persoană fizică aveți dreptul să solicitați ca furnizorul să limiteze prelucrarea atunci când există unul dintre următoarele cazuri:

(a) în cazul în care contestați acuratețea datelor pentru perioada care permite furnizorului să verifice corectitudinea datelor,

(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor și solicitați în schimb o limitare privind utilizarea acestora,

(c) furnizorul nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, dar aveți dumneavoastră nevoie de ele pentru a pune în aplicare, a executa și pentru a vă susține, respectiv apăra cererile legale,

(d) ați depus o obiecție cu privire la prelucrare până când se verifică dacă motivele legale ale furnizorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră;

 

Dreptul la transferabilitatea datelor: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul de a primi informații personale referitoare la dumneavoastră, pe care le-ați furnizat furnizorului, într-o formă structurată, de uz larg și scrisă la calculator într-o formă lizibilă, și aveți dreptul să transmiteți aceste informații unui alt operator fără ca furnizorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal să vă împiedice în acest sens și anume atunci când:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract și

(b) prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

În calitate de persoană fizică, la exercitarea dreptului la transferabilitate menționat aveți dreptul ca datele personale să fie transferate direct de la un operator (furnizor) la altul atunci când acest transfer este fezabil din punct de vedere tehnic;

 

Dreptul de a contesta prelucrarea: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul ca pe baza motivelor legate de situația dumneavoastră specială să contestați în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public sau pentru exercitarea autorității publice acordate furnizorului (punctul (e) art. 6 (1) din GDPR) sau este necesară din interese legitime urmărite de furnizor sau de o terță persoană (punctul (f) art. 6 (1) din GDPR), inclusiv alcătuirea de profiluri bazate pe aceste prelucrări; furnizorul încetează să prelucreze datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește motivele legitime necesare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru exercitarea, punerea în aplicare sau solicitarea, respectiv apărarea cererilor legale.

 

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing, o persoană fizică au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor referitoare la ele în scopul unui astfel de marketing, inclusiv prin alcătuirea de profiluri în măsura în care se referă la un astfel de marketing direct; atunci când o persoană fizică se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele nu mai sunt prelucrate în aceste scopuri.

Atunci când datele sunt prelucrate în scopuri științifice sau istorice și de cercetare sau în scopuri statistice, o persoană fizică are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa specială, prelucrării datelor referitoare la aceasta, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea sarcinii care se efectuează din motive de interes public;

 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac (administrative sau de altă natură), dumneavoastră aveți dreptul, în calitate de persoană fizică, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în țara în care aveți domiciliul regulat, care este locul dumneavoastră de muncă sau în care se presupune că s-a produs încălcarea (în Slovenia, aceasta este Persoana autorizată pentru informații) dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu dumneavoastră încalcă regulile privind protecția datelor cu caracter personal.

Fără a aduce atingere oricăror alte mijloace (administrative sau extrajudiciare), dumneavoastră aveți, în calitate de persoană fizică, dreptul la o cale de atac efectivă, și anume împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a autorității de supraveghere în legătură cu aceasta, precum și în cazurile în care autoritatea de supraveghere nu se ocupă de plângerea dumneavoastră sau nu vă informează în termen de trei luni cu privire la statutul cazului sau la decizia privind plângerea. Pentru procedurile împotriva autorității de supraveghere sunt competente instanțele statului membru în care are sediul autoritatea de supraveghere.

O persoană fizică poate adresa toate cererile privind exercitarea drepturilor în legătură cu datele cu caracter personal în formă scrisă operatorului și anume la unul dintre contactele menționate pe pagina web https://www.trainingit.ro.

În scopul identificării fiabile în caz de exercitare a drepturilor referitoare la datele cu caracter personal, operatorul poate solicita de la o persoană fizică informații suplimentare și poate refuza să ia acționeze numai dacă dovedește că nu poate identifica în mod fiabil persoana fizică.

Operatorul trebuie să răspundă fără nici o amânare nejustificată la cererea unei persoane fizice, prin care aceasta își exercită drepturile cu privire la datele cu caracter personal, și anume nu mai târziu de o lună de la primirea cererii.

 

Notificare către autoritatea de supraveghere cu privire la încălcarea protecției datelor cu caracter personal

 

În cazul încălcării protecției datelor cu caracter personal, furnizorul este obligat să informeze autoritatea competentă de supraveghere cu privire la aceasta, cu excepția cazului în care este probabil că prin încălcare nu au fost amenințate drepturile și libertățile persoanelor. Atunci când în momentul încălcării există suspiciunea că a fost săvârșită o infracțiune, Furnizorul este obligat să informeze poliția și / sau parchetul competent cu privire la încălcarea respectivă.

În cazul în care este vorba despre o încălcare care poate provoca un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor, Furnizorul este obligat să informeze imediat, respectiv atunci când nu este posibil, fără amânare nejustificată, persoanele fizice la care se referă datele cu caracter personal. Notificarea către persoana fizică trebuie făcută într-un limbaj ușor de înțeles și clar.

 

Publicarea modificărilor

Orice modificare a politicii noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal va fi publicată pe această pagină web.
Prin utilizarea paginilor web, persoanele fizice confirmă că acceptă și sunt de acord cu întregul conținut al acestei politici de confidențialitate.

 

Actualizat: 21 mai 2018